Prvi dve uri smo bili v šoli. Učencem sem prinesla po en izvod vsake številke Oglarja. Prelistali smo jih in uredili po letnicah. Nato smo označili vsa kazala in jih skenirali in natisnili. Poleg njih smo fotografirali naslovne strani časopisa, ki so se nekajkrat v dvajsetih letih, spremenile. Tudi te smo natisnili. Likovno smo oblikovali naslovno stran zbirke. Napisali smo kratek opis časopisa. Vse skupaj smo dali v lično mapo. To delo je potekalo kot skupinsko in sodelovalno učenje: glede na sposobnosti in interes smo si razdelili naloge.

Po malici smo si ogledali del filma O Zavratcu, kjer je prikazano oglarjenje. Poskusili smo si čim več zapomniti, saj smo potem to znanje prenesli v prakso. Šli smo do Jakopnika, kjer smo izdelali majhno oglarsko kopo. Nekaj pripomočkov smo odnesli s seboj, drug material pa smo nabrali in pripravili v okolici Jakopnika. Ko smo končali z delom, je sledila oglarska malica: kos kruha in kuhana suha klobasa. To sem imela s seboj v nahrbtniku.

Kulturni dan smo zaključili tako, da smo fotografijo oglarjev zavraške šole natisnili in nalepili  pod avtorje zbirke. Celotno mapo (zbirko) smo odnesli predsednici KD Zavratec Marjeti Rijavec ob 20-letnici izhajanja vaškega časopisa Oglar.

Kulturni dan je bil zelo lep, vsebinsko bogat. Vreme nam je služilo za delo oglarske kope. Pri tem so učenci zelo uživali. Učencem je všeč spoznavanje dediščine in praktično delo. Preizkusili smo se v skupinskem delu in ugotovili, da edino s sodelovanjem zmoremo narediti veliko.

Dostopnost