Imeli smo zelo lepo, skoraj poletno vreme. Ob poti smo srečali veliko ljudi, ki so delali. Tako so imeli učenci možnost spoznati in poklepetati z odraslimi vaščani. Za pot smo tako potrebovali več časa, kot običajno. V spodnjem Zavratcu nas je že čakal vaščan Janko Rupnik. Skupaj z njim smo odšli v gozd. Hoja po senčnatem in skalnatem gozdu je bila zanimiva. Tako smo kmalu prišli do kamnoseške delavnice. To so veliki apnenčasti bloki, ki so jih včasih uporabljali kamnoseki. Janko je s seboj prinesel tudi orodje, tako, da nam je čim bolj nazorno prikazal težko in zamudno delo kamnosekov. Učenci so ga z zanimanjem poslušali in gledali. Po isti poti smo se vrnili do Jankovega doma. Tu smo si ogledali značilen vhodni portal, ki je bil narejen v prej omenjeni delavnici. Postregel nam je s piškoti in pot smo nadaljevali nazaj do Matjaževe kmetije. Tu smo si ogledali kamnit čeber, kamnito korito za prašiče ter še druge stare predmete.

Pohod po okolici Zavratca je dobrodošel takoj na začetku šolskega leta. Malo se sprehodimo po vasi, spoznamo vaščane in vaške znamenitosti.

 

Dostopnost