Učenci so ob prvem šolskem dnevu dobili v dar gobelin z namenom, da vidijo, kako se delo začne, kako se počasi pomikamo proti cilju in kako se uspe, če vztrajamo. Gobelin so izdelovali v šoli, med odmori. Uspelo jim je, kljub temu da je bilo delo dolgotrajno. Ko so vsi stopili na najvišjo stopničko in smo si zapeli himno, pa smo se odpravili v mizarsko delavnico, da našemu trudu naredimo še piko na i. Tam nas je pričakal naš sokrajan Jože Lazar. V delavnici je dišalo po lesu, hodili smo po žaganju, opazovali smo pajčevino na visokem stropu. In šele nato smo se lotili dela. Vsak in vsi skupaj smo izdelali lesene okvirje za sliko. Sliko smo tudi zasteklili. Učenci so sodelovali pri vseh postopkih izdelave. Svoj izdelek so odnesli domov zelo ponosno. Koristno bi bilo v prihodnje obiskati še več vaščanov oz. mojstrov v okolici pri njihovem delu.

Ob pogovoru so se učenci zavedli, da so ročna dela del kulturne dediščine in hkrati predstavljajo umetnost. Obiskal nas je Karel Žgavc, starejši gospod iz Črnega Vrha  z mnogimi izkušnjami na področju rokodelstva, gozdarstva in izdelovanja različnih lesenih izdelkov, predvsem košev in košar. Gospod ima izreden občutek za otroke in jim je znal svoje delo približati. Med pogovorom jim je predstavil celoten potek nabiranja in izdelavo košev. Govoril je iz lastnih izkušenj, ki jih je za vrhan koš, in učenci so ga z zanimanjem opazovali in poslušali. Učenci so izkusili, da je pletenje košev zahtevna in predvsem dolgotrajna dejavnost. Vsak si je opletel košarico.

Za konec nam je naš gost Karel povedal še misel, ki se mi zdi kot spodbuda in priporočilo za naprej: V današnjem času bi ljudje radi naredili vse hitro in veliko. Za ročna dela to ne velja.

In morda so ročna dela prav zaradi tega DRAGOcena … Njihovo vrednost se ne da izmeriti le z evri. Hvala za to izkušnjo!

Dostopnost