Pri Možinat so si vzeli čas za nas, da smo lahko z vsem čuti doživeli bogastvo kulturne dediščine v našem kraju. Najprej smo spoznali pajšt, sušilnico sadja. Ko smo stopili v kaščo, nas je pozdravil vonj po starem. Raziskali smo to staro stavbo. Našli smo nekaj predmetov, ki vanjo ne sodijo, in se o njih pogovorili. Nato smo se posedli za staro mizo ter pojedli kruh z domačo slivovo marmelado ter maslom. Po malici in kratkem odmoru smo odšli na našo njivco, ki nam je bogato obrodila. Pobrali smo krompir in drugo zelenjavo, ki je zrastla. Pogovorili smo se, kako bomo vse to shranili. Nekaj zelenjave smo vložili, nekaj smo jo spravili v zamrzovalno skrinjo, krompir smo shranili v temen prostor.

Učenci so aktivno sodelovali pri naravoslovnem dnevu. Poslušali so, opazovali z vsemi čutili, na koncu pa so morali znanje, ki so ga pridobili v prvem delu dneva, uporabiti v konkretnem primeru in v današnjem času. Kako shraniti zelenjavo, ki nam je zrastla na naši njivci? Preko celega šolskega leta bomo za malico uživali pridelke zemlje in naših pridnih rok.

 

Dostopnost